Khai giảng

✔ HỌC VIÊN ĐƯỢC TRAU DỒI  KỸ NĂNG, TỰ TIN ĐIỀU KHIỂN XE

✔ TƯ VẤN HỌC VIÊN LÁI XE VỚI THỜI GIAN HỢP LÝ

✔ÔN LUYỆN XE SỐ TỰ ĐỘNG, SỐ SÀN CHO HỌC VIÊN CÓ BẰNG LÁI