Trên đoạn đường  hai chiều không có giải phân cách giữa, người lái xe không được vượt xe khác trong các trường hợp nào dưới đây?

- Trả lời ý nào bấm phím số tương ứng ý đó
(chọn ý 3 bấm phím số 3)

- Muốn kết thúc làm bài:
bấm phím ESC --> phím ENTER

Thời gian còn lại để làm bài:
1227
Kết thúc bài thi